PL Beton a/s
Mulebyvej 40
DK-3700 Rønne
Tel. +45 5696 4217
post@plbeton.dk

Standarder og produkt information
PlBeton

Standarder og produkt information

Pl Beton overholder de gængse standarder og regler ved produktion af betonelementer. Vi arbejder løbende på vores produkter og er i tæt samarbejde med både cement leverandør og Dancert for certificeringer og CE mærkninger.

Vi er medlem af Betonelementforeningen, og vores produkter lever derfor som et minimum altid op til de standarder foreningen foreskriver.

Overflader
Vores overflader udfærdiges så de overholder kravende i Bips A24 til både formsider og opsider.

Brand
Beton konstruktioner er ideelle til brandadskillelser ved brandceller og brandsektioner.

Den brandtekniske klassifikation afhænger af vægtykkelse, og armeringsplacering. Følgende værdier kan afhængig af væghøjde og last opnås for bærende bygningsdele:

  • REI 60 A2 (BS60) med vægtykkelse ≥ 120 mm (ved et ca. dæklag på armeringen på 25 mm).
  • REI 120 A2 (BS120) med vægtykkelse  ≥180 mm (ved et ca. dæklag på armeringen på 35 mm).

Betonstyrker
Vægelementer produceres som standard i styrkeklasse 25 eller 40 MN/m². De kan også produceres i højere styrkeklasser efter aftale.

Tilslagsmaterialer
Vi arbejder med Rapid cement og tilslag af Rønnegranit og rent kvartssand.

Projektering
Betonvægge projekteres i henhold til Eurocodes. Projekteringsydelserne aftales i henhold til bips A113 . Normalt anvendes model 3L eller 4L.  BIPS_A113