PL Beton a/s
Mulebyvej 40
DK-3700 Rønne
Tel. +45 5696 4217
post@plbeton.dk

Leverandørbrugsanvisninger
PlBeton

Leverandørbrugsanvisninger

PL Beton har udfærdiget leverandørbrugsanvisninger til vores produkter. Hovedsageligt beskriver de hvordan man håndtere elementerne før og under montage med hensyn til løft, støtter og beslag.

Trapper og Reposer 070219 Leverandørbrugsanvisning trapper

Almindelige elementer 080617 Leverandørbrugsanvisning for vægge, facader, søjler, bjælker, altanplader og altangange