PL Beton a/s
Mulebyvej 40
DK-3700 Rønne
Tel. +45 5696 4217
post@plbeton.dk

Affaldsskakte
PL Beton a/s

Affaldsskakte

DSC_0094

PL Beton fremstiller kvadratiske skaktelementer til konstruktion af affaldsskakte i enhver form for etagebyggeri.
Der kan vælges mellem 2 typer skakte:
  • 594 mm kvadratisk fritstående affaldsskakt.
  • 594 mm kvadratisk affaldsskakt til indbygning, med skarnindkast gennem væg.
Begge typer er i princippet ens bortset fra hullets størrelse til skarnindkast.
  1. Ved fritstående skakt er indkasthul Ø256mm svarende til normal karm.
  2. Ved skarnindkast gennem væg er indkasthul i væg Ø256 mm svarende til normal karm. Hullet i den bagved liggende skakt vil være større således at der kan optages tolerancer. Tætning mellem skakt og væg udføres med pakningsring.
  • Standard etagehøjden er max. 3000 mm, men den kan øges efter behov.
Til skaktelementer fås som standard:
  • Bundplade 594 x 594 mm
  • Topplade Ø456 mm
 Til skaktelementer medleveres:
  • Karme og indkastlåger
  • Pakningsringe

Er der yderligere spørgsmål, så kontakt os for mere information.     Skakt detaljer

FILIGRAN
Filigranelementer en hurtig og robust løsning til vægge og dæk elementer
Læs mere
HØJSTYRKEBETON
CRC Højstyrkebeton, elementer med stålfibre for slanke konstruktioner
Læs mere
TRAPPER
Alle former for trapper og reposer, ligeløb, halsving, spindel og terrazzo
Læs mere
BETONELEMENTER
Vægkonstruktioner, Sandwich elementer, plinter, lys-kasser, affaldsskakte, søjler og bjælker
Læs mere