PL Beton a/s
Mulebyvej 40
DK-3700 Rønne
Tel. +45 5696 4217
post@plbeton.dk

Miljø
PL Beton a/s

Miljø

Carsten%20og%20udsugning6993

Via en effektiv miljø- og energiledelse er det vores målsætning at tilgodese både medarbejdere gennem et fornuftigt arbejdsmiljø og vores omverden ved at gennemføre vores aktiviteter med et begrænset energiforbrug og dermed begrænset miljøbelastning.

Vi arbejder løbende på at analysere vores arbejdsmiljø og forsøger hele tiden – i dialog med virksomhedens ansatte – at finde og gennemføre bedre løsninger til glæde for alle parter.

Vi har for nylig udskiftet vores gamle betonblandestation med en mere effektiv og ressource besparende ny løsning. Det samme er sket med vore kompressorer til trykluft, hvor vi har investeret i helt nye enheder.